WYKUP WIERZYTELNOŚCI W ramach grupy oferujemy możliwość wykupienia wierzytelności  we współpracy z funduszem sekurytyzacyjnym. Warunki transakcji są indywidualnie negocjowane. Oferta poprzedzona jest procesem badania wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem wartości i stanu prawnego zabezpieczeń. Połączenie wszystkich narzędzi, które są w naszej…

Więcej