Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, zabudowana – dwiema halami o przeznaczeniu magazynowym z częścią socjalno – administracyjną. Adres nieruchomości:
Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 17( centrum Parku Przemysłowego, vis a vis biurowca Idea)Świetna lokalizacja,4 km do drogi ekspresowej S10 – Pu 3 316,08 m2 – drogi wewnętrzne, place postojowe oraz przyłącza infrastruktury technicznej. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 5. P- U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Powierzchnia terenu 1,139 HA (własność gruntu), powierzchnia całkowita budynków 3 381,48 m2
Hala duża-Powierzchnia użytkowa 1971,60 m2;Wysokość 10 m
Hala mała-Powierzchnia użytkowa  463,84 m2;Wysokość 7 m
Część socjalno/biurowa parter 495,06 m2 ;Część socjalno/biurowa piętro 285,58 m2

Własna stacja transformatorowa  15/04 kV (kontenerowa)