Rodzaj produktu:

 • udzielana na dowolny cel również nie związany z działalnością gospodarczą

Beneficjenci (forma prawna)

 • jednoosobowe działalności gospodarcze
 • spółki cywilne
 • spółki jawne
 • spółki z o.o.

Forma prowadzonej działalności

 • uproszczona księgowość tj.: podatkowa księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany
 • pełna księgowość

Wymagane dokumenty

 • Wniosek + notatka
 • Kopia Dowodu osobistego właściciela nieruchomości = wnioskodawcy
 • Wyciągi z kont firmowych z ostatnich 12 miesięcy
 • KRS Spółki, umowa Spółki , dodatkowo po decyzji pozytywnej uchwała spółki dotycząca zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką
 • Akt własności nieruchomości
 • Numer księgi wieczystej nieruchomości – nie akceptujemy wpisów w III dziale KW takich jak służebności osobiste, dożywocie
 • Zdjęcia nieruchomości ( każde pomieszczenie + 4-5 zdjęć z zewnątrz)
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów ( przy większych kwotach również z rejestru budynków) – przy nieruchomościach niestandardowych

Kwota pożyczki netto
Od 100 000 zł Do 500 000 zł

Okres trwania produktu

Od 12 do 48 miesięcy

Zabezpieczenia
Zabezpieczeniami są:

 • Wpis w IV dziale KW (hipoteka)
 • poddanie się egzekucji z art. 777 kpc,
 • weksel in blanco (w przypadku spółek kapitałowych z obowiązkowym poręczeniem solidarnym wspólników),
 • ubezpieczenie majątkowe nieruchomości od pożaru i innych zdarzeń losowych wraz z cesją na Pożyczkodawcę,

Sposób spłaty
Koszty pożyczki płatne z góry
Spłacana w równych ratach
Rozliczenie kosztów w formie faktury VAT