Specjalizujemy się w  analizach podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Wykonujemy plany naprawcze  i pomagamy odzyskać zdolność kredytową.Posiadamy unikatowy program do weryfikacji klientów w wszystkich obecnie dostępnych bazach i giełdach.

 • Pomożemy  przywrócić  wiarygodność  kredytową ♦  Przeprowadzimy analizę  historii  kredytowej ♦  Wskażemy, które wpisy uniemożliwiają wzięcie kredytu  ♦ Przekażemy pełną informację o sytuacji kredytowej i szansie na usunięcie negatywnych wpisów ♦ Pomożemy odzyskać wiarygodność w Banku ♦ Zajmiemy się całą procedurą
 • Cały proces weryfikacji to tylko 1 minuta
 • Nasz  raport  obejmuje  pełną  weryfikację  klienta po NIP i Pesel w bez mała  70 bazach ,gdzie sprawdzamy m.in:
  • Źródła bankowe  BR;DZ;BIK;Rejestry bankowe
  • ♦ Cztery Wywiadownie 
  • ♦ Baza BGW 33 Giełdy Wierzytelności
  • Długi info
  • ♦ Dział IV KRS-w tym zajęcia US
  • ♦ Powiązania:Kapitałowe/osobowe/geograficzne
  • ♦ RDN-Rejestr dłużników niewypłacalnych 
  • ♦ Badanie otoczenia,,Antyfraud” 
  • ♦ Rejestry rządowe Dotacje UE 
  • AML; GIOŚ; VAT(UE i PL); 
  • ♦ Ostrzeżenia KNF 
  • ♦ Dane rejestrowe ( KRS (MSiG )
  • ♦ Regon; CEIDG; 
  • ♦ Rejestr zapytań
  • ♦ Upadłości firm; Upadłości konsumenckie  
  • ♦ Źródła prywatne i branżowe 
  • BIG-i w tym KRD; BIG Infomonitor; ERIF) 
   
  • ♦ Informacje o uczestnictwie w przetargach państwowych 
  • ♦ Dane finansowe 
   
  • ♦ Dodatkowo możemy ustalić aktualny adres zamieszkania,numer telefonu;posiadany majątek w tym nieruchomości również te zbyte
   
  • ♦ Dokumenty finansowe spółki z ostatnich trzech lat