Administratorem danych osobowych jest Zarząd Spółki pod firmą: Grupa Kapitałowa Arcona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 lok 700, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000660428 przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 527-279-44-88, Regon: 366419014. Dane wpisane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką ochrony prywatności i pliki cookies w celu uzyskania dalszych informacji.