POŻYCZKA BEZ ODSETEK pozwala ograniczyć do zera bieżące obciążenia finansowe i skumulować koszt pożyczki w tak zwanej racie balonowej, płatnej na sam koniec okresu finansowania. To rozwiązanie umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału pożyczonego kapitału.
Pożyczkobiorca Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
Waluta PLN
Okres finansowania od 3 miesięcy do 15 lat
Płatność odsetek
Spłata kapitału Jednorazowo na koniec okresu finansowania (rata balonowa)
Cel finansowania Cel dowolny
Kwota minimalna 100 000,00 zł
Kwota maksymalna 5 000 000,00 zł
LTV do 70 %
Zabezpieczenie podstawowe Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości (dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych, działek niezabudowanych, nieruchomości rekreacyjnych)
Wcześniejsza spłata W każdym czasie, w całości lub w części, bez żadnych dodatkowych opłat
Odsetki 0%, żadnych miesięcznych obciążeń