POŻYCZKA BEZ ODSETEK pozwala ograniczyć do zera bieżące obciążenia finansowe i skumulować koszt pożyczki w tak zwanej racie balonowej, płatnej na sam koniec okresu finansowania. To rozwiązanie umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału pożyczonego kapitału.

Pożyczkobiorca przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki osobowe, spółki kapitałowe)
Waluta PLN
Okres finansowania do 24 miesięcy
Płatność odsetek
Spłata kapitału jednorazowo na koniec okresu finansowania (rata balonowa)
Cel finansowania Cel dowolny
Kwota minimalna 100 000,00 zł
Kwota maksymalna 5 000 000,00 zł
LTV do 60%
Zabezpieczenie podstawowe Hipoteka, dział IV; Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości (dotyczy zarówno nieruchomości mieszkalnych jak i komercyjnych, działek niezabudowanych, nieruchomości rekreacyjnych)
Wcześniejsza spłata W każdym czasie, w całości lub w części, bez żadnych dodatkowych opłat
Odsetki od 0%, żadnych miesięcznych obciążeń
Oprocentowanie roczne 7,2%